Home / Toplumsal Hareket Yazıları

Toplumsal Hareket Yazıları

Devrimi Amatörler Yapar! – Andy Merrifield

Devrimi profesyoneller değil amatörler yapar: Marx, Baudelaire, Arendt ve diğerleri gibi Andy Merrifield (*) Profesyoneller her yerde. Profesyonel bir “uzmanın” özel olarak elde ettiği bilgi olmadan bugün çok az şey yapılabiliyor: milyonlarca insanın yaşamına yakın plandan bakma ve değerlendirme, onunla ilgili belli ölçümler yapma ve tavsiye verme ve en nihayetinde ...

devamı...

Yeni belediyecilik hareketleri – Eleanor Finley

Eleanor Finley* (Gazete Karınca) Çok kısa bir zaman önce Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanlık için gayrimenkul kralı Donald Trump’ı seçeceği düşüncesi imkansız görünüyordu. Ancak şimdi bu imkansız önermenin gerçeklemesiyle vizyoner düşünceler için de yeni bir alan açılmış oldu. Donald Trump’ın başkanlık için seçilmesi mümkün oluyorsa başka hangi imkansız olaylar gerçekleştirilebilir? Bugüne ...

devamı...

Bu nasıl başlangıç! Hani nerede devamı? – Fırat Seymen

Fırat Seymen Çocukluğunda anneleriyle bolca vakit geçirenlerin bazıları bilir; ruh çağırma diye batıl bir ritüel vardır. Büyükçe bir kağıdın üzerine alfabedeki harfler daire oluşturacak şekilde sırayla yazılır. Örnek bu ya, ortaya kocaman bir EVET bir de HAYIR kondurulur ki “ruh” toptancı cevapları rahatça verebilsin. Kağıt topluluğu tam ortalayacak şekilde pürüzsüz ...

devamı...

Don Kişot: Referandumdan bize “yine” mücadele kaldı – Don Kişot BK

Don Kişot Bisiklet Kolektifi, 16 Nisan referandumu sonrasında bir açıklama yayınladı. Haftalar önce, referanduma ilişkin yaklaşımımızı “Başkanlığa Hayır” duruşundan daha geniş bir çerçevede ele almış ve “hiyerarşiye hayır” demiştik. Bunun altında yatan gerekçe; referandumdan “Başkanlığa Hayır” sonucu çıksa bile o metinde madde madde yer verdiğimiz birçok sorunun “burjuva demokrasisi altında” ...

devamı...

David Harvey: Sol teorik ve taktiksel araçlarını yeniden düşünmelidir

Aktivist kolektif AK Malabocalar’ın David Harvey’le ROAR Magazine için yapıtğı ropötajın kısa bir özetini Mehmet Baki Deniz çevirdi…   Günümüzün önde gelen Marksist düşünürlerinden David Harvey, sermaye birikimi sürecindeki yeni eğilimleri, çağdaş sınıf mücadelelerinde kentsel alanın anti kapitalist mücadele ve örgütlenme için taşıdığı önemi AK Malabocalar ile konuştu…   AK ...

devamı...

Politik bir kent ve doğa hareketi için tartışma notları – Ömer Suvari

Ömer Suvari Türkiye toplumu 2000’li yılların başından bu yana etkileri toplumsal yaşamın her alanına yayılan bir sosyal – siyasal dönüşümler dizisi içinde yaşıyor. Ekonomik krizler, Kürt sorununda yaşanan çözümsüzlük, Ortadoğu savaşları, siyasal İslamcılığın neo-liberalizme eklemlenmekte gösterdiği başarı sözkonusu dönüşümlerin temel dinamikleri durumunda. Bu süreç boyunca toplumsal yaşamın tüm alanlarını sermaye ...

devamı...

Neden şeyler öyle kendiliğinden gerçekleşivermez? – Andrew Day, Joanne Sheehan

Andrew Day, Joanne Sheehan  Dışarıdan bakınca toplumsal değişim kaotik, kendiliğinden veya organik görünebilir, arkasında pek az sebep ve açıklama varmış izlenimi uyandırabilir. İşgal (Occupy) hareketi, Seattle DTÖ direnişi, Filipinler’deki ‘Halk İktidarı’ devrimi ve diğer yüzlerce örnek, öyle kendiliğinden oluvermiş gibi veya sırf bir karizmatik liderin gücü ve etkisinden kaynaklanmış gibi ...

devamı...